Administration Staff

Administration Staff details


## Name Designation Qualification
01 Mr. Raut Jalindar Eknath Head Clerk M.Com
02 Mr. Jadhav Rajendra Jema Senior Clerk B.A.
03 Mr. Kale Sharad Kakasaheb Junior Clerk B.Com.
04 Mr. Dhutadmal Madhukar Shahadev Peon B.A.
05 Mr. Pathan Alim Abedeen Peon SSC
06 Mr. Kamble Ashok Eknath Peon B.A.
07 Mr. Sant Vitthal Rambhau Peon B.A.
08 Mr. Wakte Kalyan Tukaram Peon B.A.